35 millioner i statsbudsjettet til bekjempelse av mobbing

foto