Tengs-aktoratet fikk refs av dommeren etter møte uten forsvarere