Norge og Sverige vil ha felles innsatsgruppe for kraftmarkedet

foto