Stortingspresidenten besøker flomområder i Drammen og Mjøndalen