Russland planlegger kutt i kullproduksjonen på Svalbard

foto