Flere trenger sykehushjelp enn før pandemien

foto