Barselopprøret og Femihelse varsler demonstrasjon mot nedleggelse av ABC-klinikken

foto