Kirkens Nødhjelp setter deler av arbeidet i Afghanistan på pause