180 rohingya-flyktninger er trolig døde etter uker på båt

foto