Norske redningsfartøy er blitt til krigsfartøy i Iran