Produksjonen har startet opp ved Storbritannias første rene elbilfabrikk