Spanias visestatsminister i samtaler med katalansk eksilleder

foto