Longyearbyen lokalstyre ber staten overta kritisk infrastruktur