Første skip med korn fra Ukraina losser i Tyrkia

foto