Ingen alvorlig skadd da vannledning eksploderte i Indre Fosen