Amerikanske politikere fra Kongressen er igjen på Taiwan

foto