Utvalg: Avkastningen fra oljefondet kan krympe – Norge bør rigges for krevende tider

foto