Milliardærarving kjøper Bygdøy-eiendom til rekordsum