Statsforvalterne skal se på konsekvensene av barnehagestreiken