Skatteetaten: Mange unnlater å oppgi gevinst fra videresalg av boligkontrakter