Seks siktet for dødsbrann på interneringssenter i Mexico

foto