Lave trygdeytelser gjør folk fattige, mener AUF-lederen