Togtrafikken i gang igjen etter røykutvikling på Sandefjord jernbanestasjon