Silo revnet på Romerike – to personer får helsehjelp

foto