Utlendinger kan måtte betale skatt på norsk sokkel