Naturorganisasjoner leverer anke i forbindelse med Førdefjord-dommen på mandag