Nedbør skaper store utfordringer i Sør-Norge

foto