Huitfeldt: – Tyrkisk tiltredelse til Svalbardtraktaten vil ha svært liten betydning