Fotgjenger kritisk skadd etter påkjørsel på Kalbakken i Oslo