Studie: Ekstroverte mer utsatt for å bli langtidssykmeldt

foto