Avfeier Niemanns Carlsen-offensiv: – Rettslig krav uten begrunnelse

foto