Hovedveier i Trøndelag stengt av flom og skred

foto