Fem siktede etter bortføring i Bergen framstilles for fengsling