40 nye søknader om beskyttelse fra fordrevne fra Ukraina