Afrikanske migranter vil vekk fra Tunisia – risikerer livet for drømmen om Europa

foto