Kraftig fall i boligprisene – verste november siden finanskrisen

foto