Riksrevisoren etterlyser betydelig økning i produktiviteten i offentlig sektor