Tverrpolitisk forslag om grensesikkerhet og Ukraina-hjelp nedstemt i Senatet