Russland og Ukraina har igjen utvekslet krigsfanger