Biden kaller Trumps Nato-uttalelser for rystende og farlige