Afrikanske land sender fredsdelegasjon til Russland og Ukraina