Spesialenheten henla over 60 prosent av sakene mot politifolk i 2022