2 av 3 studenter kommer ingen vei ved å klage på eksamenskarakteren