Bane Nors problemer med informasjonssystemet er rettet