Russiske Novaja Gazeta fratatt retten til å gi ut avisen

foto