Ingen mistanke om noe kriminelt etter funn av død mann på Sortland