Krasjet russisk månefartøy lagde ti meters krater på månens overflate, melder Nasa.

foto