Ekstra betalingsutsettelser hos Lånekassen avsluttet