Tilstanden kritisk for kvinne som falt i elv i Aurland