325 millioner kroner i lån og tilskudd til batterifabrikker

foto